21.4.2015
JURI_PR(2015)554895
NÁVRH SPRÁVY
o prípadnom rozšírení ochrany zemepisných označení Európskej únie na nepoľnohospodárske výrobky
(2015/2053(INI))
Výbor pre právne veci
Spravodajkyňa: Virginie Rozière

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 142kWORD 70k
Právne oznámenie