21.4.2015
JURI_PR(2015)554895
FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE
om en möjlig utvidgning av Europeiska unionens skydd av geografiska beteckningar till andra produkter än jordbruksprodukter
(2015/2053(INI))
Utskottet för rättsliga frågor
Föredragande: Virginie Rozière

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 134kWORD 59k
Rättsligt meddelande