26.7.2018
JURI_PR(2018)625405
ПРОЕКТ НА ДОКЛАД
относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива (ЕС) 2017/1132 във връзка с използването на цифрови инструменти и процеси в областта на дружественото право
(COM(2018)0239 - C8-0166/2018 - 2018/0113(COD))
Комисия по правни въпроси
Докладчик: Тадеуш Звефка

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 206kWORD 89k
Правна информация