26.7.2018
JURI_PR(2018)625405
UDKAST TIL BETÆNKNING
om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv (EU) 2017/1132 for så vidt angår brugen af digitale værktøjer og
processser inden for selskabsret
(COM(2018)0239 - C8-0166/2018 - 2018/0113(COD))
Retsudvalget
Ordfører: Tadeusz Zwiefka

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 205kWORD 80k
Juridisk meddelelse