26.7.2018
JURI_PR(2018)625405
RAPORTI PROJEKT
ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi (EL) 2017/1132 seoses digitaalsete vahendite ja protsesside kasutamisega äriühinguõiguses
(COM(2018)0239 - C8-0166/2018 - 2018/0113(COD))
Õiguskomisjon
Raportöör: Tadeusz Zwiefka

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 194kWORD 80k
Õigusalane teave