26.7.2018
JURI_PR(2018)625405
MIETINTÖLUONNOS
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin (EU) 2017/1132 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse digitaalisten välineiden ja prosessien käytöstä yhtiöoikeuden alalla
(COM(2018)0239 - C8-0166/2018 - 2018/0113(COD))
Oikeudellisten asioiden valiokunta
Esittelijä: Tadeusz Zwiefka

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa:
PDF 200kWORD 86k
Oikeudellinen huomautus