26.7.2018
JURI_PR(2018)625405
NACRT IZVJEŠĆA
o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni direktive (EU) 2017/1132 u pogledu upotrebe digitalnih alata i postupaka u pravu društava
(COM(2018)0239 - C8-0166/2018 - 2018/0113(COD))
Odbor za pravna pitanja
Izvjestitelj: Tadeusz Zwiefka

Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima:
PDF 203kWORD 86k
Pravna napomena