26.7.2018
JURI_PR(2018)625405
PRANEŠIMO PROJEKTAS
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos (ES) 2017/1132 nuostatos dėl skaitmeninių priemonių ir procesų, naudojamų taikant bendrovių teisės aktus
(COM(2018)0239 - C8-0166/2018 - 2018/0113(COD))
Teisės reikalų komitetas
Pranešėjas: Tadeusz Zwiefka

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 204kWORD 87k
Teisinis pranešimas