26.7.2018
JURI_PR(2018)625405
ZIŅOJUMA PROJEKTS
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko attiecībā uz digitālo rīku un procesu izmantošanu sabiedrību tiesībās groza Direktīvu (ES) 2017/1132
(COM(2018)0239 - C8-0166/2018 - 2018/0113(COD))
Juridiskā komiteja
Referents: Tadeusz Zwiefka

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 205kWORD 80k
Juridisks paziņojums