26.7.2018
JURI_PR(2018)625405
ONTWERPVERSLAG
over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2017/1132/EU met betrekking tot het gebruik van digitale instrumenten en processen in het kader van het vennootschapsrecht
(COM(2018)0239 - C8-0166/2018 - 2018/0113(COD))
Commissie juridische zaken
Rapporteur: Tadeusz Zwiefka

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 206kWORD 86k
Juridische mededeling