26.7.2018
JURI_PR(2018)625405
PROJEKT SPRAWOZDANIA
w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę (UE) 2017/1132 w odniesieniu do stosowania narzędzi i procesów cyfrowych w prawie spółek
(COM(2018)0239 - C8-0166/2018 - 2018/0113(COD))
Komisja Prawna
Sprawozdawca: Tadeusz Zwiefka

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach:
PDF 213kWORD 87k
Informacja prawna