26.7.2018
JURI_PR(2018)625405
PROIECT DE RAPORT
referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei (UE) 2017/1132 în ceea ce privește utilizarea instrumentelor și a proceselor digitale în contextul dreptului societăților comerciale
(COM(2018)0239 - C8-0166/2018 - 2018/0113(COD))
Comisia pentru afaceri juridice
Raportor: Tadeusz Zwiefka

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
PDF 213kWORD 89k
Notă juridică