26.7.2018
JURI_PR(2018)625405
NÁVRH SPRÁVY
o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica (EÚ) 2017/1132, pokiaľ ide o používanie digitálnych nástrojov a postupov v rámci práva obchodných spoločností
(COM(2018)0239 - C8-0166/2018 - 2018/0113(COD))
Výbor pre právne veci
Spravodajca: Tadeusz Zwiefka

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 215kWORD 87k
Právne oznámenie