26.7.2018
JURI_PR(2018)625405
FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE
om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv (EU) 2017/1132 vad gäller användningen av digitala verktyg och förfaranden inom bolagsrätt
(COM(2018)0239 - C8-0166/2018 - 2018/0113(COD))
Utskottet för rättsliga frågor
Föredragande: Tadeusz Zwiefka

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 203kWORD 80k
Rättsligt meddelande