21.8.2018
JURI_PR(2018)625524
ПРОЕКТ НА ДОКЛАД
относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива (ЕС) 2017/1132 във връзка с презграничните преобразувания, сливания и разделяния
(COM(2018)0241 - C8-0167/2018 - 2018/0114(COD))
Комисия по правни въпроси
Докладчик: Евелин Регнер

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 455kWORD 146k
Правна информация