21.8.2018
JURI_PR(2018)625524
RAPORTI PROJEKT
ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi (EL) 2017/1132 seoses äriühingute piiriülese ümberkujundamise, ühinemise ja jagunemisega
(COM(2018)0241 - C8-0167/2018 - 2018/0114(COD))
Õiguskomisjon
Raportöör: Evelyn Regner

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 407kWORD 130k
Õigusalane teave