21.8.2018
JURI_PR(2018)625524
MIETINTÖLUONNOS
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin (EU) 2017/1132 muuttamisesta rajatylittävien yhtiömuodon muutosten, sulautumisten ja jakautumisten osalta
(COM(2018)0241 - C8-0167/2018 - 2018/0114(COD))
Oikeudellisten asioiden valiokunta
Esittelijä: Evelyn Regner

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa:
PDF 438kWORD 132k
Oikeudellinen huomautus