21.8.2018
JURI_PR(2018)625524
NACRT IZVJEŠĆA
o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive (EU) 2017/1132 u pogledu prekograničnih preoblikovanja, spajanja i podjela
( COM(2018)0241 - C8-0167/2018 - 2018/0114(COD))
Odbor za pravna pitanja
Izvjestitelj: Evelyn Regner

Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima:
PDF 424kWORD 132k
Pravna napomena