21.8.2018
JURI_PR(2018)625524
PRANEŠIMO PROJEKTAS
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos (ES) 2017/1132 nuostatos dėl vienos valstybės ribas peržengiančio pertvarkymo, jungimo ir skaidymo
(COM(2018) 0241 - C8-0167/2018 - 2018/0114(COD))
Teisės reikalų komitetas
Pranešėja: Evelyn Regner

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 436kWORD 132k
Teisinis pranešimas