21.8.2018
JURI_PR(2018)625524
ZIŅOJUMA PROJEKTS
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu (ES) 2017/1132 attiecībā uz pārrobežu reorganizāciju, apvienošanos un sadalīšanu
(COM(2018)0241 - C8-0167/2018 - 2018/0114(COD))
Juridiskā komiteja
Referente: Evelyn Regner

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 427kWORD 131k
Juridisks paziņojums