21.8.2018
JURI_PR(2018)625524
ONTWERPVERSLAG
over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn (EU) 2017/1132 met betrekking tot grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen
(COM(2018)0241 - C8-0167/2018 - 2018/0114(COD))
Commissie juridische zaken
Rapporteur: Evelyn Regner

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 447kWORD 133k
Juridische mededeling