21.8.2018
JURI_PR(2018)625524
NÁVRH SPRÁVY
o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica (EÚ) 2017/1132, pokiaľ ide o cezhraničné premeny, zlúčenia alebo splynutia a rozdelenia
(COM(2018)0241 - C8-0167/2018 - 2018/0114(COD))
Výbor pre právne veci
Spravodajkyňa: Evelyn Regner

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 436kWORD 136k
Právne oznámenie