21.8.2018
JURI_PR(2018)625524
FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE
om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv (EU) 2017/1132 vad gäller gränsöverskridande ombildningar, fusioner och delningar av företag
(COM(2018)0241 - C8-0167/2018 - 2018/0114(COD))
Utskottet för rättsliga frågor
Föredragande: Evelyn Regner

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 404kWORD 130k
Rättsligt meddelande