30.11.2018
JURI_PR(2018)631792
ONTWERPVERSLAG
over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de actie van de Unie ingevolge haar toetreding tot de Akte van Genève bij de Overeenkomst van Lissabon betreffende oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen
(COM(2018)0365 - C8-0383/2018 - 2018/0189(COD))
Commissie juridische zaken
Rapporteur: Virginie Rozière

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 217kWORD 77k
Juridische mededeling