Forespørgsler
PDF 98kWORD 16k
27. januar 2017
K-000001/2017

Mindre forespørgsel til skriftlig besvarelse K-000001/2017

til Kommissionen (Næstformand / Højtstående repræsentant)

jf. forretningsordenens artikel 130a

Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Kateřina Konečná, Jozo Radoš, Takis Hadjigeorgiou, Ivo Vajgl, Nessa Childers, Stefan Eck, Florent Marcellesi, Alyn Smith, Patrick Le Hyaric, Molly Scott Cato, Izaskun Bilbao Barandica, Afzal Khan, Barbara Spinelli, Alfred Sant, Bodil Valero, Klaus Buchner, Javier Nart, Helmut Scholz, Hilde Vautmans, Brando Benifei, Jill Evans, Jordi Solé, Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Jytte Guteland, Jens Nilsson, Anna Hedh, Gabriele Zimmer, Martina Anderson, Claude Turmes, Liadh Ní Riada, Matt Carthy, Nils Torvalds, Agnes Jongerius, Georgi Pirinski, Merja Kyllönen, Neoklis Sylikiotis, Ignazio Corrao, Pascal Durand, Malin Björk, Kati Piri, Tania González Peñas, Eva Joly, Martina Michels, Anne-Marie Mineur, Fabio Massimo Castaldo, Marina Albiol Guzmán, Judith Sargentini, Lynn Boylan, Sajjad Karim, Bronis Ropė, Ana Gomes, Miapetra Kumpula-Natri, Eleonora Evi, Gerben-Jan Gerbrandy, Beatriz Becerra Basterrechea, Edouard Martin, Soraya Post, Julie Ward, Michèle Rivasi, Maria Arena


  Om:              VP/HR - Den israelske bosættelsespolitik

 Skriftlig besvarelse 

Den 24. januar 2017 meddelte den israelske regering, at den ville godkende byggeriet af 2 500 nye huse på Vestbredden. Sådanne byggerier betragtes som ulovlige i henhold til folkeretten. Dertil kommer, at det i sidste uge blev meddelt, at byggeriet af flere hundrede nye huse i (det besatte) Østjerusalem er blevet godkendt. Begge beslutninger kommer efter, at FN's Sikkerhedsråds resolution 2334 af 23. december 2016 fordømte Israels nuværende bosættelsespolitik.

Var NF/HR blevet underrettet om disse planlagte byggeprojekter, og hvilken kontakt har der været med den israelske regering vedrørende denne sag?

Vil NF/HR fordømme disse og andre fremtidige israelske byggeprojekter, som er ulovlige i henhold til folkeretten, og som vanskeliggør en tostatsløsning markant?

Hvordan vil NF/HR i samordning med andre internationale partnere sikre, at folkeretten overholdes?

Forespørgslens originalsprog: EN
Juridisk meddelelse