Tiedustelut
PDF 96kWORD 16k
27. tammikuuta 2017
K-000001/2017

Kirjallisesti vastattava toissijainen tiedustelu K-000001/2017

komissiolle (Varapuheenjohtajalle / Korkealle edustajalle)

työjärjestyksen 130 a artikla

Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Kateřina Konečná, Jozo Radoš, Takis Hadjigeorgiou, Ivo Vajgl, Nessa Childers, Stefan Eck, Florent Marcellesi, Alyn Smith, Patrick Le Hyaric, Molly Scott Cato, Izaskun Bilbao Barandica, Afzal Khan, Barbara Spinelli, Alfred Sant, Bodil Valero, Klaus Buchner, Javier Nart, Helmut Scholz, Hilde Vautmans, Brando Benifei, Jill Evans, Jordi Solé, Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Jytte Guteland, Jens Nilsson, Anna Hedh, Gabriele Zimmer, Martina Anderson, Claude Turmes, Liadh Ní Riada, Matt Carthy, Nils Torvalds, Agnes Jongerius, Georgi Pirinski, Merja Kyllönen, Neoklis Sylikiotis, Ignazio Corrao, Pascal Durand, Malin Björk, Kati Piri, Tania González Peñas, Eva Joly, Martina Michels, Anne-Marie Mineur, Fabio Massimo Castaldo, Marina Albiol Guzmán, Judith Sargentini, Lynn Boylan, Sajjad Karim, Bronis Ropė, Ana Gomes, Miapetra Kumpula-Natri, Eleonora Evi, Gerben-Jan Gerbrandy, Beatriz Becerra Basterrechea, Edouard Martin, Soraya Post, Julie Ward, Michèle Rivasi, Maria Arena


  Aihe:              VP/HR - Israelin siirtokuntapolitiikka

 Kirjallinen vastaus 

Israelin hallitus ilmoitti 24. tammikuuta 2017, että se hyväksyisi 2 500 uuden asuinyksikön rakentamisen Länsirannalle. Tällaista rakentamista pidetään kansainvälisen oikeuden vastaisena. Lisäksi viime viikolla ilmoitettiin, että on hyväksytty satojen asuntojen rakentaminen (miehitettyyn) Itä-Jerusalemiin. Kummassakin tapauksessa hyväksyntä on annettu sen jälkeen, kun YK:n turvallisuusneuvostossa oli 23. joulukuuta 2016 hyväksytty Israelin nykyisen siirtokuntapolitiikan tuomitseva päätöslauselma 2334.

Oliko komission varapuheenjohtaja / ulkopolitiikan ja turvallisuusasioiden korkea edustaja tietoinen kaavailluista rakennushankkeista, ja miten Israelin hallitukseen on oltu yhteydessä tämän asian tiimoilta?

Tuomitseeko varapuheenjohtaja / korkea edustaja nämä Israelin nykyiset ja tulevat rakennushankkeet, jotka ovat kansainvälisen oikeuden vastaisia ja vaikeuttavat tuntuvasti kahteen valtioon perustuvaa ratkaisua?

Millä tavoin varapuheenjohtaja / korkea edustaja varmistaa koordinoinnin kansainvälisten kumppaneiden kanssa, jotta voidaan varmistaa, että kansainvälistä oikeutta noudatetaan?

Kysymyksen alkukieli: EN
Oikeudellinen huomautus