Interpellációk
PDF 193kWORD 16k
2017. január 27.
K-000001/2017

Írásbeli választ igénylő kisebb interpelláció: K-000001/2017

a Bizottság számára (Alelnök / Főképviselő)

az eljárási szabályzat 130a. cikke

Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Kateřina Konečná, Jozo Radoš, Takis Hadjigeorgiou, Ivo Vajgl, Nessa Childers, Stefan Eck, Florent Marcellesi, Alyn Smith, Patrick Le Hyaric, Molly Scott Cato, Izaskun Bilbao Barandica, Afzal Khan, Barbara Spinelli, Alfred Sant, Bodil Valero, Klaus Buchner, Javier Nart, Helmut Scholz, Hilde Vautmans, Brando Benifei, Jill Evans, Jordi Solé, Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Jytte Guteland, Jens Nilsson, Anna Hedh, Gabriele Zimmer, Martina Anderson, Claude Turmes, Liadh Ní Riada, Matt Carthy, Nils Torvalds, Agnes Jongerius, Georgi Pirinski, Merja Kyllönen, Neoklis Sylikiotis, Ignazio Corrao, Pascal Durand, Malin Björk, Kati Piri, Tania González Peñas, Eva Joly, Martina Michels, Anne-Marie Mineur, Fabio Massimo Castaldo, Marina Albiol Guzmán, Judith Sargentini, Lynn Boylan, Sajjad Karim, Bronis Ropė, Ana Gomes, Miapetra Kumpula-Natri, Eleonora Evi, Gerben-Jan Gerbrandy, Beatriz Becerra Basterrechea, Edouard Martin, Soraya Post, Julie Ward, Michèle Rivasi, Maria Arena


  Tárgy:              VP/HR - Izraeli rendezési politika

 Írásbeli válasz 

2017. január 24-én az izraeli kormány bejelentette, hogy jóváhagyja 2500 új lakás megépítését Ciszjordániában. A nemzetközi jog értelmében az ilyen építkezések jogellenesnek minősülnek. Továbbá múlt héten bejelentették, hogy (a megszállás alatt álló) Kelet-Jeruzsálemben jóváhagyták több száz új ház megépítését is. Mindkét hír az ENSZ Biztonsági Tanácsának a jelenlegi izraeli rendezési politikát elítélő, 2016. december 23-i 2334. számú határozatát követően került bejelentésre.

A főképviselőnek/alelnöknek volt-e tudomása a tervezett építkezésekről, és ezek kapcsán milyen kapcsolatfelvételre került sor az izraeli állammal?

A főképviselő/alelnök el fogja-e ítélni ezeket és az ilyen jellegű, az izraeli kormány által kezdeményezett jövőbeli építkezéseket, amelyek a nemzetközi jog értelmében jogellenesnek minősülnek, és amelyek jelentősen megnehezítik egy kétállami megoldás létrejöttét?

Hogyan fogja biztosítani a főképviselő/alelnök a nemzetközi partnerekkel való együttműködést a nemzetközi jog tiszteletben tartása érdekében?

A kérdés eredeti nyelve: EN
Jogi nyilatkozat