Interpelări
PDF 191kWORD 16k
27 ianuarie 2017
K-000001/2017

Interpelare minoră cu solicitare de răspuns scris K-000001/2017

adresată Comisiei (Vicepreședintelui/Înaltului Reprezentant)

Articolul 130a din Regulamentul de procedură

Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Kateřina Konečná, Jozo Radoš, Takis Hadjigeorgiou, Ivo Vajgl, Nessa Childers, Stefan Eck, Florent Marcellesi, Alyn Smith, Patrick Le Hyaric, Molly Scott Cato, Izaskun Bilbao Barandica, Afzal Khan, Barbara Spinelli, Alfred Sant, Bodil Valero, Klaus Buchner, Javier Nart, Helmut Scholz, Hilde Vautmans, Brando Benifei, Jill Evans, Jordi Solé, Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Jytte Guteland, Jens Nilsson, Anna Hedh, Gabriele Zimmer, Martina Anderson, Claude Turmes, Liadh Ní Riada, Matt Carthy, Nils Torvalds, Agnes Jongerius, Georgi Pirinski, Merja Kyllönen, Neoklis Sylikiotis, Ignazio Corrao, Pascal Durand, Malin Björk, Kati Piri, Tania González Peñas, Eva Joly, Martina Michels, Anne-Marie Mineur, Fabio Massimo Castaldo, Marina Albiol Guzmán, Judith Sargentini, Lynn Boylan, Sajjad Karim, Bronis Ropė, Ana Gomes, Miapetra Kumpula-Natri, Eleonora Evi, Gerben-Jan Gerbrandy, Beatriz Becerra Basterrechea, Edouard Martin, Soraya Post, Julie Ward, Michèle Rivasi, Maria Arena


  Subiect:              VP/HR - Politica israeliană de colonizare

 Răspuns scris 

La 24 ianuarie 2017, guvernul israelian a anunțat că va aproba construcția a 2 500 de locuințe noi în Cisiordania. Aceste construcții sunt considerate ilegale în temeiul dreptului internațional. În plus, s-a anunțat săptămâna trecută că a fost aprobată construirea a sute de noi locuințe în Ierusalimul de Est (partea ocupată a orașului). Ambele evoluții vin în urma Rezoluției nr. 2334 a Consiliului de Securitate al ONU din 23 decembrie 2016 care a condamnat actuala politică israeliană de colonizare.

I s-a adus la cunoștință ÎR/VP că se plănuiește aprobarea acestor proiecte de construcții și ce contacte au existat cu guvernul israelian cu privire la această chestiune?

Va condamna ÎR/VP aceste construcții și orice alte proiecte de construcții viitoare realizate de Israel, care sunt ilegale în temeiul dreptului internațional și îngreunează în mod semnificativ realizarea soluției bazate pe coexistența a două state?

Cum va asigura ÎR/VP coordonarea cu alți parteneri internaționali pentru a se garanta respectarea dreptului internațional?

Limba originală a întrebării: EN
Notă juridică