Interpelacije
PDF 188kWORD 16k
27. januar 2017
K-000001/2017

Manjša interpelacija za pisni odgovor K-000001/2017

za Komisijo (podpredsednica/visoka predstavnica)

Člen 130a poslovnika

Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Kateřina Konečná, Jozo Radoš, Takis Hadjigeorgiou, Ivo Vajgl, Nessa Childers, Stefan Eck, Florent Marcellesi, Alyn Smith, Patrick Le Hyaric, Molly Scott Cato, Izaskun Bilbao Barandica, Afzal Khan, Barbara Spinelli, Alfred Sant, Bodil Valero, Klaus Buchner, Javier Nart, Helmut Scholz, Hilde Vautmans, Brando Benifei, Jill Evans, Jordi Solé, Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Jytte Guteland, Jens Nilsson, Anna Hedh, Gabriele Zimmer, Martina Anderson, Claude Turmes, Liadh Ní Riada, Matt Carthy, Nils Torvalds, Agnes Jongerius, Georgi Pirinski, Merja Kyllönen, Neoklis Sylikiotis, Ignazio Corrao, Pascal Durand, Malin Björk, Kati Piri, Tania González Peñas, Eva Joly, Martina Michels, Anne-Marie Mineur, Fabio Massimo Castaldo, Marina Albiol Guzmán, Judith Sargentini, Lynn Boylan, Sajjad Karim, Bronis Ropė, Ana Gomes, Miapetra Kumpula-Natri, Eleonora Evi, Gerben-Jan Gerbrandy, Beatriz Becerra Basterrechea, Edouard Martin, Soraya Post, Julie Ward, Michèle Rivasi, Maria Arena


  Zadeva:              VP/HR - Izraelska politika naseljevanja

 Pisni odgovor 

Izraelska vlada je 24. januarja 2017 napovedala, da bo dovolila gradnjo 2500 novih stanovanjskih enot na Zahodnem bregu. Po mednarodnem pravu je takšna gradnja nezakonita. Poleg tega je bilo prejšnji teden napovedano dovoljenje za gradnjo več sto novih hiš v (zasedenem) vzhodnem Jeruzalemu. Oboje se je zgodilo, potem ko je varnostni svet OZN z resolucijo št. 2334 z dne 23. decembra 2016 obsodil trenutno izraelsko politiko naseljevanja.

Ali je podpredsednica/visoka predstavnica seznanjena z načrtovanimi projekti gradnje in kako je bilo to vprašanje obravnavano pri stikih z izraelsko vlado?

Ali bo podpredsednica/visoka predstavnica obsodila te in vse prihodnje projekte gradnje v Izraelu, ki so po mednarodnem pravu nezakoniti in znatno otežujejo dvodržavno rešitev?

Kako bo podpredsednica/visoka predstavnica zagotovila usklajevanje z drugimi mednarodnimi partnerji, da bi se spoštovalo mednarodno pravo?

Izvirni jezik vprašanja: EN
Pravno obvestilo