Grįžti į portalą Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Klausimai
PDF 190kWORD 16k
2017 m. gegužės 4 d.
K-000002/2017

Siauresnės apimties klausimas, į kurį atsakoma raštu, Nr. K-000002/17

Komisijai (Komisijos pirmininko pavaduotojai ir vyriausiajai įgaliotinei)

Darbo tvarkos taisyklių 130a straipsnis

Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Ana Gomes, Angelika Mlinar, Martina Anderson, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, Jordi Solé, Merja Kyllönen, Jean-Marie Cavada, María Teresa Giménez Barbat, Takis Hadjigeorgiou, Judith Sargentini, Norica Nicolai, Javier Nart, Pavel Telička, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Stefan Eck, Nessa Childers, Nikolay Barekov, Julie Ward, Bronis Ropė, Jude Kirton-Darling, Lars Adaktusson, Ivo Vajgl, Carolina Punset, Birgit Sippel, Luke Ming Flanagan, Jytte Guteland, Barbara Lochbihler, Marian Harkin, Kati Piri, Tunne Kelam, Liliana Rodrigues, Klaus Buchner, Eva Joly, Urmas Paet, Michel Reimon, Pier Antonio Panzeri


  Tema:              VP/HR - ES ir Egipto partnerystės prioritetų nustatymas

 Atsakymas raštu 

Po siaubingų sprogdinimų dviejose Egipto koptų bažnyčiose Prezidentas A. F. el-Sisi paskelbė trijų mėnesių nepaprastąją padėtį. Policijos ir saugumo aparato kišimosi įgaliojimai nuo to laiko, kai 2013 m. Prezidentas A. F. el-Sisi atėjo į valdžią, jau buvo radikalūs, tačiau dabar turbūt taps dar labiau invazinio pobūdžio. Nors Prezidento A. F. el-Sisi griežtos priemonės, nukreiptos prieš pilietinę visuomenę, turbūt ir toliau bus taikomos ir toliau bus persekiojami žmogaus teisių gynėjai ar šios priemonės bus net griežtinamos, ES ketina nustatyti partnerystės su Egiptu prioritetus iki šios vasaros.

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės nuomone, kokį poveikį nepaprastoji padėtis padarys nuolatiniam Egipto pilietinės visuomenės pagrindinių principų, laisvių ir žmogaus teisių suvaržymui?

Kokį poveikį padarys nuolat vykdomi žmogaus teisių pažeidimai ES ir Egipto partnerystės prioritetų nustatymui? Kaip Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė užtikrins, kad šiuose ES ir Egipto partnerystės prioritetuose pirmenybė būtų teikiama žmogaus teisėms, o ne migracijos valdymui ir kovai su terorizmu.

2017 m. kovo 6 d. Europos Vadovų Tarybos išvadose dėl Egipto žmogaus teisės nepaminėtos nė karto. Kada Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė, bendraudama su Egipto valdžios institucijomis, paskutinį kartą svarstė žmogaus teisių klausimą?

Klausimo originalo kalba: EN
Teisinis pranešimas