Înapoi la portalul Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Interpelări
PDF 190kWORD 16k
4 mai 2017
K-000002/2017

Interpelare minoră cu solicitare de răspuns scris K-000002/17


 Răspuns scris 

adresată Comisiei (Vicepreședintelui/Înaltului Reprezentant)

Articolul 130a din Regulamentul de procedură

Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Ana Gomes, Angelika Mlinar, Martina Anderson, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, Jordi Solé, Merja Kyllönen, Jean-Marie Cavada, María Teresa Giménez Barbat, Takis Hadjigeorgiou, Judith Sargentini, Norica Nicolai, Javier Nart, Pavel Telička, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Stefan Eck, Nessa Childers, Nikolay Barekov, Julie Ward, Bronis Ropė, Jude Kirton-Darling, Lars Adaktusson, Ivo Vajgl, Carolina Punset, Birgit Sippel, Luke Ming Flanagan, Jytte Guteland, Barbara Lochbihler, Marian Harkin, Kati Piri, Tunne Kelam, Liliana Rodrigues, Klaus Buchner, Eva Joly, Urmas Paet, Michel Reimon, Pier Antonio Panzeri

Subiect:              VP/HR - Stabilirea Priorităților parteneriatului UE-Egipt

În urma groaznicelor atacuri cu bombă asupra a două biserici copte din Egipt acum două săptămâni, președintele Sisi a declarat starea de urgență pe o perioadă de trei luni. Competențele intruzive ale forțelor de poliție și de securitate au fost deja extinse din momentul în care președintele Sisi a venit la putere în 2013, dar, în prezent, acestea vor deveni, probabil, și mai invazive. În timp ce reprimarea societății civile și persecutarea apărătorilor drepturilor omului de către președintele Sisi va continua și chiar se va agrava, probabil, UE este hotărâtă să stabilească prioritățile parteneriatului cu Egiptul înainte de începutul verii.

Care este părerea VP/ÎR cu privire la consecințele pe care starea de urgență le va avea în ceea ce privește reprimarea în curs a principiilor și libertăților fundamentale și a drepturilor fundamentale ale omului în societatea civilă egipteană?

Cum vor afecta încălcările continue ale drepturilor omului stabilirea Priorităților parteneriatului UE-Egipt? Cum intenționează VP/ÎR să garanteze faptul că drepturilor omului li se acordă prioritate față de gestionarea migrației și combaterea terorismului în cadrul acestor Priorități ale parteneriatului dintre UE și Egipt?

În concluziile Consiliului European privind Egiptul din 6 martie 2017 nu se făcea nicio mențiune privind drepturile omului. Când a fost ultima oară când VP/ÎR a abordat personal aspecte legate de drepturile omului în cadrul discuțiilor sale cu autoritățile egiptene?

Limba originală a întrebării: EN
Notă juridică