Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

Interpellationer
PDF 94kWORD 16k
4 maj 2017
K-000002/2017

Mindre interpellation för skriftligt besvarande K-000002/17

till kommissionen (Vice-ordföranden / Höga representanten)

Artikel 130a i arbetsordningen

Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Ana Gomes, Angelika Mlinar, Martina Anderson, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, Jordi Solé, Merja Kyllönen, Jean-Marie Cavada, María Teresa Giménez Barbat, Takis Hadjigeorgiou, Judith Sargentini, Norica Nicolai, Javier Nart, Pavel Telička, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Stefan Eck, Nessa Childers, Nikolay Barekov, Julie Ward, Bronis Ropė, Jude Kirton-Darling, Lars Adaktusson, Ivo Vajgl, Carolina Punset, Birgit Sippel, Luke Ming Flanagan, Jytte Guteland, Barbara Lochbihler, Marian Harkin, Kati Piri, Tunne Kelam, Liliana Rodrigues, Klaus Buchner, Eva Joly, Urmas Paet, Michel Reimon, Pier Antonio Panzeri


  Angående:              VP/HR - Fastställandet av prioriteringar för partnerskapet EU-Egypten

 Skriftligt svar 

Efter den fasansfulla bombningen av två koptiska kyrkor i Egypten för två veckor sedan har president al-Sisi utlyst ett tre månader långt undantagstillstånd i landet. Polis- och säkerhetsapparaten har sedan president al-Sisi kom till makten i 2013 redan haft långtgående befogenheter, men dessa kommer nu troligen att bli ännu mer omfattande. Samtidigt som det är troligt att president al-Sisis tillslag mot civilsamhället och förföljelse av människorättsförsvarare fortsätter och till och med förvärras, är EU redo att fastställa partnerskapsprioriteringar med Egypten innan sommaren.

Hur tror vice ordföranden/den höga representanten att undantagstillståndet kommer att påverka de pågående kränkningarna av grundläggande principer, friheter och mänskliga rättigheter i det egyptiska civilsamhället?

Vilka konsekvenser kommer de fortsatta människorättskränkningarna att få för fastställandet av prioriteringar för partnerskapet EU-Egypten? Hur kommer vice ordföranden/den höga representanten att garantera att de mänskliga rättigheterna ges företräde framför migrationshantering och terrorismbekämpning i samband med dessa prioriteringar för partnerskapet EU-Egypten?

De mänskliga rättigheterna nämndes inte en enda gång i Europeiska rådets slutsatser om Egypten av den 6 mars 2017. När senast diskuterade vice ordföranden/den höga representanten själv mänskliga rättigheter i sina kontakter med egyptiska myndigheter?

Frågans originalspråk: EN
Rättsligt meddelande