Zpět na portál Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Interpelace
PDF 32kWORD 20k
28. března 2019
K-000001/2019(ASW)
Odpověď komisaře Mimici jménem Evropské komise
Referenční údaje otázky: K-000001/2019

Na základě rozhodnutí Rady z března 2016 o ukončení konzultací s Burundi podle článku 96 dohody o partnerství EU-AKT(1) se útvary Komise a ESVČ dohodly s Komisí Africké unie na zvláštním platebním mechanismu, který má zajistit, aby finanční prostředky z EU určené na podporu burundského kontingentu směřovaly výlučně na výplatu žoldu. Od té doby Komise Africké unie zasílá finance na bankovní účty vojáků, aniž by se do toho burundská vláda jakkoli zapojovala. Tento platební mechanismus je přísný. Dvě původní smlouvy týkající se financování z EU od ledna 2016 do března 2017 (AMISOM XV a AMISOM XVI) již byly auditovány, přičemž bylo v rámci specifických cílů auditu zkontrolováno dodržování dohodnutého platebního režimu a kontrolních mechanismů. Závěrečné zprávy z těchto auditů uznávají adekvátnost kontrolního mechanismu zavedeného Komisí Africké unie a potvrzují legalitu a správnost transakcí podle právního rámce pro smlouvy EU. Dále potvrzují shodu mezi platbami zaslanými jednotlivým vojákům se jmenným seznamem příslušníků burundského kontingentu nasazeného na misi AMISOM. Třetí smlouva, která pokrývá výdaje od dubna do prosince 2017 (AMISOM XVII), se nyní plní.

Souběžně s jednáním o víceletém finančním rámci na období 2021‐2027 nyní legislativní orgány projednávají návrh nového evropského mírového nástroje. Tento nástroj bude stavět na osvědčených postupech z afrického mírového projektu a mechanismu Athena a bude nadále zajišťovat ochranu finančních zájmů EU.

(1)https://euroalert.net/oj/53221/council-decision-eu-2016-394-of-14-march-2016-concerning-the-conclusion-of-consultations-with-the-republic-of-burundi-under-article-96-of-the-partnership-agreement-between-the-members-of-the-african-caribbean-and-pacific-group-of-states-of-the-one-part-and-the-european-community-and-its-member-states-of-the-other-part

Poslední aktualizace: 15. května 2019Právní upozornění