Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Επερωτήσεις
PDF 38kWORD 20k
28 Μαρτίου 2019
K-000001/2019(ASW)
Απάντηση του κ. Mimica εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Αριθμός αναφοράς της ερώτησης: K-000001/2019

Κατόπιν της απόφασης που εξέδωσε το Συμβούλιο τον Μάρτιο του 2016 σχετικά με τον τερματισμό της διαβούλευσης με το Μπουρούντι δυνάμει του άρθρου 96 της συμφωνίας εταιρικής σχέσης ΕΕ-ΑΚΕ(1), οι υπηρεσίες της Επιτροπής και η ΕΥΕΔ συμφώνησαν με την Επιτροπή της Αφρικανικής Ένωσης (ΑΕ) έναν ειδικό μηχανισμό πληρωμών για να διασφαλιστεί ότι τα κονδύλια της ΕΕ που προορίζονται για την στήριξη του στρατιωτικού σώματος από το Μπουρούντι διατίθενται στο σύνολό τους για την πληρωμή των μισθών των στρατιωτικών. Έκτοτε, η Επιτροπή της ΑΕ μεταβιβάζει τα κονδύλια στους τραπεζικούς λογαριασμούς των στρατιωτικών χωρίς καμία παρέμβαση της κυβέρνησης του Μπουρούντι. Ο μηχανισμός πληρωμών είναι αυστηρός. Οι δύο αρχικές συμβάσεις που κάλυπταν την ενωσιακή χρηματοδότηση από τον Ιανουάριο του 2016 έως τον Μάρτιο του 2017 (AMISOM XV και AMISOM XVI) έχουν ήδη υποβληθεί σε έλεγχο, με τον οποίο επαληθεύτηκε η τήρηση του συμφωνηθέντος καθεστώτος πληρωμών και των ρυθμίσεων ελέγχου στο πλαίσιο των ειδικών στόχων των ελέγχων. Οι τελικές εκθέσεις των ανωτέρω ελέγχων αναγνωρίζουν την επάρκεια του μηχανισμού ελέγχου που έχει θεσπίσει η Επιτροπή της ΑΕ και επιβεβαιώνουν τη νομιμότητα και την κανονικότητα των συναλλαγών εντός του νομικού πλαισίου των συμβάσεων της ΕΕ. Επίσης, επιβεβαιώνουν ότι οι πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν προς μεμονωμένους στρατιωτικούς συμφωνούν με τις ονομαστικές καταστάσεις του σώματος από το Μπουρούντι, το οποίο αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της αποστολής AMISOM. Η τρίτη σύμβαση που καλύπτει τις δαπάνες από τον Απρίλιο έως τον Δεκέμβριο του 2017 (AMISOM XVII) βρίσκεται σε εξέλιξη.

Επί του παρόντος, οι νομοθετικές αρχές συζητούν την πρόταση για τον νέο Ευρωπαϊκό Μηχανισμό για την Ειρήνη, παράλληλα με τις διαπραγματεύσεις για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027. Ο Μηχανισμός θα βασιστεί σε βέλτιστες πρακτικές του Μέσου Στήριξης της Ειρήνης στην Αφρική και του μηχανισμού «Αθηνά» και θα συνεχίζει να εγγυάται και να διασφαλίζει την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ.

(1)https://euroalert.net/oj/53221/council-decision-eu-2016-394-of-14-march-2016-concerning-the-conclusion-of-consultations-with-the-republic-of-burundi-under-article-96-of-the-partnership-agreement-between-the-members-of-the-african-caribbean-and-pacific-group-of-states-of-the-one-part-and-the-european-community-and-its-member-states-of-the-other-part

Τελευταία ενημέρωση: 9 Απριλίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου