Powrót na stronę Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Interpelacje
PDF 33kWORD 21k
28 marca 2019 r.
K-000001/2019(ASW)
Odpowiedź udzielona przez komisarza Nevena Mimicę w imieniu Komisji Europejskiej
Numer referencyjny pytania: K-000001/2019

W związku z decyzją Rady z marca 2016 r. w sprawie zakończenia konsultacji z Burundi na mocy art. 96 umowy o partnerstwie UE-AKP(1) służby Komisji i ESDZ uzgodniły z Komisją Unii Afrykańskiej (UA) specjalny mechanizm płatności, który pozwala zapewnić, by środki finansowe UE przeznaczone na wsparcie kontyngentu burundyjskiego były w całości przeznaczone na opłacenie wynagrodzenia dla żołnierzy. Od tego czasu fundusze są przekazywane za pośrednictwem Komisji UA na rachunki bankowe żołnierzy bez jakiejkolwiek ingerencji ze strony rządu Burundi. Warunki mechanizmu płatności są rygorystyczne. Dwie pierwsze umowy obejmujące unijne finansowanie w okresie od stycznia 2016 r. do marca 2017 r. (AMISOM XV i AMISOM XVI) już skontrolowano, a przestrzeganie uzgodnionego schematu płatności i systemu kontroli zweryfikowano w ramach szczegółowych celów kontroli. W sprawozdaniach końcowych dotyczących tych kontroli uznano, że mechanizm kontroli wprowadzony przez Komisję Unii Afrykańskiej jest adekwatny oraz potwierdzono, że transakcje w ramach prawnych umów UE są legalne i prawidłowe. W sprawozdaniach potwierdzono również, że płatności dokonywane na rzecz poszczególnych żołnierzy odpowiadają nominalnym wynagrodzeniom żołnierzy burundyjskich biorących udział w misji AMISOM. Obecnie realizowana jest trzecia umowa obejmująca wydatki od kwietnia do grudnia 2017 r. (AMISOM XVII).

Organy ustawodawcze omawiają obecnie wniosek dotyczący nowego Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju równolegle do prowadzonych negocjacji w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2021‐2027. Instrument będzie się opierał na najlepszych praktykach wypracowanych w ramach Instrumentu na rzecz Pokoju w Afryce i mechanizmu ATHENA oraz dalej zabezpieczał i chronił interesy finansowe UE.

(1)https://euroalert.net/oj/53221/council-decision-eu-2016-394-of-14-march-2016-concerning-the-conclusion-of-consultations-with-the-republic-of-burundi-under-article-96-of-the-partnership-agreement-between-the-members-of-the-african-caribbean-and-pacific-group-of-states-of-the-one-part-and-the-european-community-and-its-member-states-of-the-other-part

Ostatnia aktualizacja: 9 kwietnia 2019Informacja prawna