Zpět na portál Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Interpelace
PDF 48kWORD 17k
24. ledna 2019
K-000001/2019

Otázka na drobnou odpověď K-000001/2019

Komisi (Místopředsedkyně Komise / Vysoká představitelka)

článek 130a jednacího řádu

Linda McAvan

za Výbor pro rozvoj


  Předmět: VP/HR - Reakce EU na podezření z odčerpávání prostředků z ERF vládou Burundi navzdory sankcím

 Písemná odpověď 

Od března 2016 pozastavila EU přímou finanční podporu vládě Burundi a uvalila sankce na představitele blízké prezidentovi Burundi za to, že nereagovali na obavy EU v souvislosti se situací v oblasti lidských práv v zemi.

Navzdory pozastavení rozpočtové podpory se podle zpráv ze sdělovacích prostředků[1] a prohlášení nevládních organizací[2] zdá, že vláda dostává oficiální rozvojovou pomoc EU nepřímo. Burundská vláda údajně zadržuje 20 % mezd burundských vojáků v misi AMISOM vyplácených z afrického mírového projektu (APF), který je financován z Evropského rozvojového fondu.

Výroční zpráva APF za rok 2017[3] poukazuje na závažné problémy se správou finančních prostředků APF ze strany příjemců.

Vzhledem k tomu, že na schůzi výboru dne 24. září 2018 nebyly otázky poslanců ústní formou uspokojivě zodpovězeny, vyzývá Výbor pro rozvoj ESVČ a Komisi, aby podrobně zodpověděly následující otázky:

Jaké kroky podnikla EU, aby tato podezření prošetřila, a jakou strategii řízení přijala coby reakci na ně?

Jaké záruky budou zavedeny, aby se zabránilo podobnému odčerpávání rozvojové pomoci EU?

Jaká ponaučení vyplývají z tohoto případu pro ESVČ a Komisi v souvislosti se zřízením nového evropského mírového nástroje po roce 2021?

[1]  http://www.taz.de/!t5042987/, https://www.africaintelligence.com/ion/corridors-of-power/2018/06/01/inquiry-into-siphoning-off-of-eu-contributions-to-amisom,108312326-art

[2]  https://www.eurac-network.org/sites/default/files/rapport_burundi_eurac_final_eng.pdf

[3]  Viz strana 25: https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/apf-ar-2017-180711_en.pdf

Jazyk, v němž byla otázka vznesena: EN
Poslední aktualizace: 15. února 2019Právní upozornění