Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Επερωτήσεις
PDF 53kWORD 18k
24 Ιανουαρίου 2019
K-000001/2019

Ερώτηση για δευτερεύουσα ερώτηση απάντησης K-000001/2019

προς την Επιτροπή (Αντιπρόεδρος / Ύπατη Εκπρόσωπος)

Άρθρο 130a του Κανονισμού

Linda McAvan

εξ ονόματος της Επιτροπής Ανάπτυξης


  Θέμα: VP/HR - Απάντηση της ΕΕ στους ισχυρισμούς για την υπεξαίρεση πόρων του ΕΤΑ από την κυβέρνηση του Μπουρούντι παρά τις κυρώσεις

 Γραπτή απάντηση 

Από τον Μάρτιο του 2016, η ΕΕ έχει αναστείλει την άμεση οικονομική στήριξη της κυβέρνησης του Μπουρούντι και έχει επιβάλει κυρώσεις σε αξιωματούχους από τον στενό κύκλο του Προέδρου του Μπουρούντι που δεν ανταποκρίθηκαν θετικά στις ανησυχίες που εξέφρασε η ΕΕ για τις επιδόσεις της χώρας στον τομέα των ανθρώπινων δικαιωμάτων.

Παρά την αναστολή της δημοσιονομικής στήριξης, φαίνεται πως η κυβέρνηση λαμβάνει εμμέσως την επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια (ΕΑΒ) της ΕΕ, σύμφωνα με δημοσιεύματα στα ΜΜΕ[1] και δηλώσεις από ΜΚΟ[2]. Η κυβέρνηση του Μπουρούντι φέρεται να παρακρατά το 20% των μισθών των στρατιωτών της που συμμετέχουν στην αποστολή AMISOM και πληρώνονται από το  Μέσο Στήριξης της Ειρήνης στην Αφρική (APF), το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης. 

Η ετήσια έκθεση του Μέσου Στήριξης της Ειρήνης στην Αφρική για το 2017[3] αναφέρει σημαντικά προβλήματα αναφορικά με τη διαχείριση των πόρων του από τους δικαιούχους.

Η Επιτροπή Ανάπτυξης καλεί την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) και την Επιτροπή να παράσχουν αναλυτικές απαντήσεις στα ακόλουθα ερωτήματα, καθώς η προφορική απάντηση που δόθηκε στη συνεδρίαση της επιτροπής στις 24 Σεπτεμβρίου 2018 δεν κάλυψε τους ερωτώντες ευρωβουλευτές: Ποια μέτρα έχει λάβει η ΕΕ για τη διερεύνηση των εν λόγω κατηγοριών και ποια στρατηγική διαχείρισης έχει εφαρμόσει στο θέμα αυτό;

Ποιες διασφαλίσεις θα υπάρξουν για την αποφυγή παρόμοιων περιπτώσεων υπεξαίρεσης της αναπτυξιακής βοήθειας της ΕΕ;

Ποια διδάγματα έχουν αντλήσει η ΕΥΕΔ και η Επιτροπή από την υπόθεση αυτή όσον αφορά τη θέσπιση του νέου Ευρωπαϊκού Μηχανισμού για την Ειρήνη μετά το 2021;

[1]  http://www.taz.de/!t5042987/, https://www.africaintelligence.com/ion/corridors-of-power/2018/06/01/inquiry-into-siphoning-off-of-eu-contributions-to-amisom,108312326-art

[2]  https://www.eurac-network.org/sites/default/files/rapport_burundi_eurac_final_eng.pdf

[3]  Βλέπε σελίδα 25: https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/apf-ar-2017-180711_en.pdf

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN
Τελευταία ενημέρωση: 15 Φεβρουαρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου