1.12.2015
LIBE_AD(2015)567643
СТАНОВИЩЕ
на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
на вниманието на комисията по промишленост, изследвания и енергетика и комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите
относно „Към Акт за цифровия единен пазар“
(2015/2147(INI))
Докладчик по становище (*): Михал Бони

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 444kWORD 206k
Правна информация