18.5.2016
LIBE_AD(2016)576870
STANOVISKO
Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
pro Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů
o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 91/477/EHS o kontrole nabývání a držení zbraní
(COM(2015)0750 - C8-0358/2015 - 2015/0269(COD))
Navrhovatelka (*): Bodil Valero

Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech:
PDF 777kWORD 623k
Právní upozornění