18.5.2016
LIBE_AD(2016)576870
UDTALELSE
fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
til Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse
om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 91/477/EØF om erhvervelse og besiddelse af våben
(COM(2015)0750 - C8-0358/2015 - 2015/0269(COD))
Ordfører for udtalelse(*): Bodil Valero

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 520kWORD 565k
Juridisk meddelelse