18.5.2016
LIBE_AD(2016)576870
ARVAMUS
Esitaja: kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
Saaja: siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon
mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse nõukogu direktiivi 91/477/EÜ relvade omandamise ja valduse kontrolli kohta
(COM(2015)0750 - C8-0358/2015 - 2015/0269(COD))
Arvamuse koostaja (*): Bodil Valero

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 510kWORD 851k
Õigusalane teave