18.5.2016
LIBE_AD(2016)576870
LAUSUNTO
kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalta
sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi aseiden hankinnan ja hallussapidon valvonnasta annetun neuvoston direktiivin 91/477/ETY muuttamisesta
(COM(2015)0750 - C8-0358/2015 - 2015/0269(COD))
Valmistelija (*): Bodil Valero

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa:
PDF 603kWORD 860k
Oikeudellinen huomautus