18.5.2016
LIBE_AD(2016)576870
OPINJONI
tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern
għall-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur
dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 91/477/KE dwar il-kontroll tal-akkwist u l-pussess ta' armi
(COM(2015)0750 - C8-0358/2015 - 2015/0269(COD))
Rapporteur għal opinjoni(*): Bodil Valero

Dan id-dokument ma jeżistix fil-format HTML imma huwa disponibbli fil-formati li ġejjin:
PDF 800kWORD 922k
Avviż legali