18.5.2016
LIBE_AD(2016)576870
ADVIES
van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
aan de Commissie interne markt en consumentenbescherming
inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 91/477/EEG van de Raad inzake de controle op de verwerving en het voorhanden hebben van wapens
(COM(2015)0750 - C8-0358/2015 - 2015/0269(COD))
Rapporteur voor advies(*): Bodil Valero

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 526kWORD 575k
Juridische mededeling