18.5.2016
LIBE_AD(2016)576870
OPINIA
Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
dla Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 91/477/EWG w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni
(COM(2015)0750 - C8-0358/2015 - 2015/0269(COD))
Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej (*): Bodil Valero

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach:
PDF 779kWORD 908k
Informacja prawna