18.5.2016
LIBE_AD(2016)576870
AVIZ
al Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
destinat Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor
referitor la proiectul de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 91/477/CEE a Consiliului privind controlul achiziționării și deținerii de arme
(COM(2015)0750 - C8-0358/2015 - 2015/0269(COD))
Raportoare pentru aviz: Bodil Valero

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
PDF 781kWORD 935k
Notă juridică