18.5.2016
LIBE_AD(2016)576870
MNENJE
Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
za Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov
o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive Sveta 91/477/EGS o nadzoru nabave in posedovanja orožja
(COM(2015)0750 - C80358/2015 - 2015/0269(COD))
Pripravljavka mnenja (*): Bodil Valero

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih:
PDF 754kWORD 906k
Pravno obvestilo