12.6.2017
LIBE_AD(2017)601042
СТАНОВИЩЕ
на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
на вниманието на комисията по промишленост, изследвания и енергетика
относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за установяване на Европейски кодекс за електронни съобщения (преработена)
(COM(2016)0590 - C8-0379/2016 - 2016/0288(COD))
Докладчик по становище: Мортен Хелвег Петерсен

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 806kWORD 118k
Правна информация