12.6.2017
LIBE_AD(2017)601042
UDTALELSE
fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
til Udvalget om Industri, Forskning og Energi
om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om en europæisk kodeks for elektronisk kommunikation
(COM(2016)0590 - C8-0379/2016 - 2016/0288(COD))
Ordfører for udtalelse: Morten Helveg Petersen

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 409kWORD 108k
Juridisk meddelelse