12.6.2017
LIBE_AD(2017)601042
LAUSUNTO
kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalta
teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi eurooppalaisesta sähköisen viestinnän säännöstöstä (uudelleen laadittu toisinto)
(COM(2016)0590 - C8-0379/2016 - 2016/0288(COD))
Valmistelija: Morten Helveg Petersen

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa:
PDF 591kWORD 117k
Oikeudellinen huomautus